Prisliste

Sortér etter stigende/synkende ved å trykke på ""

NUMMER ETASJE ROM BRA-S PRIS
AH-0101 1 3 76 m2 Solgt
AH-0102 1 3 70 m2 Ledig
AH-0103 1 2 41 m2 Solgt
AH-0104 1 3 58,5 m2 Solgt
AH-0105 1 3 87,5 m2 Solgt
AH-0106 1 3 69,5 m2 Solgt
AH-0201 2 3 76 m2 Solgt
AH-0202 2 3 70 m2 Ledig
AH-0203 2 2 41 m2 Solgt
AH-0204 2 3 58,5 m2 Solgt
AH-0205 2 3 87,5 m2 Solgt
AH-0206 2 3 69,5 m2 Ledig
AH-0207 2 2 47,5 m2 Solgt
AH-0301 3 3 76 m2 Solgt
AH-0302 3 3 70 m2 Solgt
AH-0303 3 2 41 m2 Solgt
AH-0304 3 3 58,5 m2 Solgt
AH-0305 3 3 87,5 m2 Solgt
AH-0306 3 3 69,5 m2 Ledig
AH-0307 3 2 47,5 m2 Solgt
AH-0401 4 3 76 m2 Solgt
AH-0402 4 3 70 m2 Ledig
AH-0403 4 2 41 m2 Solgt
AH-0404 4 3 58,5 m2 Solgt
AH-0405 4 3 87,5 m2 Solgt
AH-0406 4 3 69,5 m2 Ledig
AH-0407 4 2 47,5 m2 Solgt
AH-0501 5 4 105 m2 Ledig
AH–0502 5 3 98 m2 Ledig
BH-0101 1 4 85,5 m2 Solgt
BH-0102 1 3 77 m2 Solgt
BH-0103 1 2 44 m2 Solgt
BH-0104 1 4 97,5 m2 Solgt
BH-0105 1 3 75 m2 Solgt
BH-0106 1 3 75 m2 Solgt
BH-0107 1 4 103,5 m2 Solgt
BH-0201 2 4 85,5 m2 Solgt
BH-0202 2 3 77 m2 Solgt
BH-0203 2 2 44 m2 Solgt
BH-0204 2 4 97,5 m2 Solgt
BH-0205 2 3 75 m2 Ledig
BH-0206 2 3 75 m2 Ledig
BH-0207 2 4 103,5 m2 Solgt
BH-0301 3 4 85,5 m2 Solgt
BH-0302 3 3 77 m2 Solgt
BH-0303 3 2 44 m2 Solgt
BH-0304 3 4 97,5 m2 Ledig
BH-0305 3 3 75 m2 Ledig
BH-0306 3 3 75 m2 Ledig
BH-0307 3 4 103,5 m2 Solgt
BH-0401 4 4 85,5 m2 Solgt
BH-0402 4 3 77 m2 Solgt
BH-0403 4 2 44 m2 Solgt
BH-0404 4 4 97,5 m2 Solgt
BH-0405 4 3 75 m2 Ledig
BH-0406 4 3 75 m2 Ledig
BH-0407 4 4 103,5 m2 Solgt
BH–0501 5 4 110 m2 Solgt
CH-0101 1 4 85 m2 Solgt
CH-0102 1 2 46 m2 Solgt
CH-0103 1 2 46 m2 Solgt
CH-0104 1 3 73 m2 Solgt
CH-0201 2 4 85 m2 Solgt
CH-0202 2 2 46 m2 Solgt
CH-0203 2 2 46 m2 Solgt
CH-0204 2 3 73 m2 Solgt
CH-0301 3 4 85 m2 Solgt
CH-0302 3 2 46 m2 Solgt
CH-0303 3 2 46 m2 Solgt
CH-0304 3 3 73 m2 Solgt
CH-0401 4 4 85 m2 Solgt
CH-0402 4 2 46 m2 Solgt
CH-0403 4 2 46 m2 Solgt
CH-0404 4 3 73 m2 Solgt
CH–0501 5 4 117 m2 Solgt
DH-0101 1 4 94 m2 Ledig
DH-0102 1 2 41 m2 Solgt
DH-0103 1 2 41 m2 Solgt
DH-0104 1 3 70,5 m2 Ledig
DH-0105 1 3 72 m2 Solgt
DH-0201 2 4 94 m2 Solgt
DH-0202 2 2 41 m2 Solgt
DH-0203 2 2 41 m2 Solgt
DH-0204 2 3 70,5 m2 Solgt
DH-0205 2 3 72 m2 Solgt
DH-0301 3 4 94 m2 Solgt
DH-0302 3 2 41 m2 Solgt
DH-0303 3 2 41 m2 Solgt
DH-0304 3 3 70,5 m2 Solgt
DH-0305 3 3 72 m2 Solgt
DH-0401 4 4 94 m2 Solgt
DH-0402 4 2 41 m2 Solgt
DH-0403 4 2 41 m2 Solgt
DH-0404 4 3 70,5 m2 Solgt
DH-0405 4 3 72 m2 Solgt
DH-0501 5 4 117 m2 Solgt
EH-0101 1 4 97,5 m2 Ledig
EH-0102 1 3 82,5 m2 Solgt
EH-0103 1 4 97,5 m2 Ledig
EH-0104 1 2 42 m2 Solgt
EH-0105 1 2 42 m2 Solgt
EH-0106 1 3 64,5 m2 Solgt
EH-0201 2 4 97,5 m2 Solgt
EH-0202 2 3 82,5 m2 Solgt
EH-0203 2 4 97,5 m2 Ledig
EH-0204 2 2 42 m2 Solgt
EH-0205 2 2 42 m2 Solgt
EH-0206 2 3 64,5 m2 Solgt
EH-0301 3 4 97,5 m2 Solgt
EH-0302 3 3 82,5 m2 Solgt
EH-0303 3 4 97,5 m2 Ledig
EH-0304 3 2 42 m2 Solgt
EH-0305 3 2 42 m2 Solgt
EH-0306 3 3 64,5 m2 Solgt
EH-0401 4 4 97,5 m2 Solgt
EH-0402 4 3 82,5 m2 Solgt
EH-0403 4 4 97,5 m2 Solgt
EH-0404 4 2 42 m2 Solgt
EH-0405 4 2 42 m2 Solgt
EH-0406 4 3 64,5 m2 Solgt
EH-0501 5 4 120 m2 Solgt